Privatumo politika

Šios privatumo politikos tikslas – suteikti fiziniams asmenims (duomenų subjektams) – TOPPC.LT klientams (asmenims, kurie perka prekes ir paslaugas iš TOPPC.LT ir lankosi TOPPC.LT interneto svetainėje) informaciją apie jų asmens duomenų tvarkymo tikslus, apimtį, apsaugą, tvarkymo laikotarpį ir duomenų subjekto teises, susijusias su jų asmens duomenų tvarkymu pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – BDAR).

Kas tvarko jūsų asmens duomenis?

Asmens duomenų valdytojas yra ribotos atsakomybės bendrovė „DATEKS GRUPA“, registracijos Nr. 40103229720 (toliau – TOPPC.LT). Duomenų valdytojo TOPPC.LT kontaktinė informacija – juridinis/buveinės adresas: Zemitana 9, Riga, LV-1012, Latvija; tel. +371 67275758; el. paštas: dpo@toppc.lt.

Kokius klientų asmens duomenis tvarko TOPPC.LT?

Nr. Asmens duomenų kategorija Pavyzdžiai
1 Identifikavimo duomenys Vardas, pavardė, asmens kodas, parašas.
2 Susisiekite su Adresas, tel., el. paštas.
3 Duomenys apie asmens tapatybės dokumentą Paso arba asmens tapatybės kortelės duomenys.
4 Pozicija Profesija, profesinės klasifikacijos kodas, pareigų pavadinimas.
5 Atsiskaitymo informacija Kredito įstaigos ar kitos mokėjimo įstaigos pavadinimas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris, ar mokėjimas atliktas mokėjimo kortele, gyvenamoji šalis, mokėjimo suma ir kt., banko mokėjimo nurodyme nurodyti mokėjimo duomenys.
6 Atlyginimas Mokėjimas arba atlygis už prekes ar paslaugas, atliktas remiantis prekių perdavimo sutartimi, įmonės sutartimi ar kitu sandoriu, įskaitant.
apskaičiuotų mokesčių mokėjimus
7 Įsipareigojimų vykdymo duomenys Informacija apie įsipareigojimus, įskaitant.
skolos sumą, mokėjimo tvarką, mokėjimų terminus.
8 Vaizdo stebėjimo duomenys Asmens vaizdo įrašas, įskaitant.
išvaizdą, elgesį, judesius, vietą, įrašo laiką, datą.
9 Įrenginio duomenys Informacija apie prietaisą (tipas, modelis, gamintojas, serijos numeris ir t. t.).
10 Užsakymo duomenys užsakytos prekės, jų techniniai duomenys, kiekiai, kainos, suteiktos nuolaidos, užsakymo data ir laikas.
11 Sutikimas ir komunikacijos pasirinkimai Jūsų sutikimas gauti rinkodaros ir (arba) kitus pranešimus, informacija apie pranešimų prenumeratą ir (arba) atsisakymą.
12 Naršymo duomenys Peržiūrėti puslapiai, peržiūrėti produktai, peržiūros data ir laikas, naršymo trukmė, į pirkinių krepšelį ir (arba) pageidavimų sąrašą įdėti produktai, įterpimo data ir laikas, banerinės reklamos paspaudimai, kiti paspaudimai ir susidomėjimas turiniu, informacija apie tai, iš kur naudotojai atėjo į svetainę, įskaitant, bet neapsiribojant, partnerių nuorodų statistiką.
13 Techniniai duomenys IP adresas, sesijos ID, naudojama naršyklė, įrenginio tipas, skiriamoji geba.
14 Registracijos, prisijungimo ir paskyros techninė ir (arba) administracinė informacija naudotojo ID, paskyros būseną (aktyvi, užblokuota ir t. t.), IP adresą, techninę prisijungimo prie paskyros ir paskyros aktyvumo informaciją. Sukurti ar užfiksuoti automatiškai (įskaitant slapukus ar panašias technologijas), kai registruojatės, prisijungiate ar naudojatės savo TOPPC.LT paskyra (pvz., techniniai duomenys).
15 Pristatymo adresas Pirkėjo nurodytas adresas, kuriuo pristatomi prietaisai ir kitos įsigytos prekės.
16 Lizingo duomenys Informacija apie Kliento Užsakymo apmokėjimo būdą, t. y. ar asmuo turi patvirtintą lizingo paraišką TOPPC.LT parduodamoms prekėms įsigyti.
17 Korespondencija Sąrašas.

Kokiais tikslais TOPPC.LT tvarko savo Klientų asmens duomenis?

TOPPC.LT tvarko savo Klientų asmens duomenis šiais tikslais:

TOPPC.LT finansiniams ir apskaitos dokumentams. Asmens duomenys tvarkomi:

 1. mokėjimui (identifikavimo duomenys, užsakymo duomenys, mokėjimo duomenys, įrenginio duomenys);
 2. materialiojo turto naudojimo kontrolė ir atsiskaitymas su išankstiniais mokėtojais (identifikavimo duomenys, užsakymo duomenys, prietaiso duomenys).
 3. darbo užmokesčio darbuotojams apskaičiavimas ir mokėjimas (identifikavimo duomenys, užsakymo duomenys).
 4. bankinės operacijos ir įrašai (identifikavimo duomenys, mokėjimo duomenys, atlyginimas).
 5. buhalterinė apskaita ir registravimas (identifikavimo duomenys, kontaktiniai duomenys, užsakymų duomenys, atlyginimas, veiklos duomenys, mokėjimo duomenys);
 6. mėnesio, ketvirčio ir metinių ataskaitų teikimas valdžios institucijoms (identifikavimo duomenys, atlyginimas).
 7. Kokiu teisiniu pagrindu tvarkomi pirmiau nurodyti asmens duomenys?
  • atsižvelgiant į tai, kad finansinius ir apskaitos dokumentus griežtai reglamentuoja įstatymai ir kiti teisės aktai, šių asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatyta teisinė prievolė – BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas;
  • sutarties, kurios šalis yra duomenų subjektas, vykdymui arba siekiant imtis priemonių duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį – BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas;
  • TOPPC.LT teisėti interesai – BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas, t. y. užtikrinti veiksmingą finansinę ir verslo apskaitą.

parduodant prekes ir teikiant paslaugas. Asmens duomenys tvarkomi:

 1. sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį ir pateikti užsakymą, įskaitant nuotolinės sutarties sudarymą (identifikavimo duomenys, kontaktiniai duomenys, pavadinimas, užsakymo duomenys, atsiskaitymo duomenys).
 2. užtikrinti vartotojų apsaugą reglamentuojančiuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytą teisę atsisakyti sutarties (identifikavimo duomenys, kontaktiniai duomenys, mokėjimo duomenys, užsakymo duomenys, prietaiso duomenys);
 3. organizuoti prekių pristatymą (identifikavimo duomenys, kontaktiniai duomenys, užsakymo duomenys, pristatymo adresas).
 4. lizingo sutarties vykdymas (identifikavimo duomenys, kontaktiniai duomenys, užsakymo duomenys), jei Klientas pasirinko lizingo paslaugų teikėją prekėms įsigyti;
 5. Techninės įrangos techninės priežiūros paslaugų teikimas (identifikavimo duomenys, kontaktinė informacija, prietaiso duomenys)
 6. Kokiu teisiniu pagrindu tvarkomi pirmiau nurodyti asmens duomenys?
  • įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų teisinių prievolių vykdymas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas), įskaitant.
   užtikrinant teisę atšaukti duomenis;
  • sutarties, kurios šalis yra duomenų subjektas, vykdymui arba siekiant imtis priemonių duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas);
  • siekiant teisėtų TOPPC.LT interesų (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas), įskaitant užsakymų pateikimo, vykdymo ir prekių pristatymo įrodymų pateikimą, klientų aptarnavimo ir prekių pristatymo kokybės gerinimą.

garantinių įsipareigojimų dėl prekių ir paslaugų bei garantinio aptarnavimo vykdymas. Tvarkomi klientų asmens duomenys:

 1. garantiniam talonui (prietaiso duomenys).
 2. prekių priėmimui ir garantiniam remontui (identifikavimo duomenys, kontaktiniai duomenys, prietaiso duomenys).
 3. prekių pristatymas garantiniam remontui arba atlikus garantinį remont ą (identifikaciniai duomenys, kontaktiniai duomenys, pristatymo adresas, prietaiso duomenys).
 4. Koks yra teisinis duomenų tvarkymo pagrindas pirmiau nurodytas teisinis duomenų tvarkymo pagrindas?
  • įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų teisinių prievolių vykdymas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas), įskaitant. įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytų prievolių garantuoti prekes ir paslaugas vykdymas;
  • vykdant sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas);
  • siekiant teisėtų TOPPC.LT interesų (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas), įskaitant prekių priėmimo ir garantinių įsipareigojimų vykdymo įrodymų pateikimą.

apsaugoti TOPPC.LT interesus ir spręsti teisinius klausimus. Tvarkomi asmens duomenys:

 1. perduoti teisėsaugos institucijoms ir teismams, įskaitant. skolų išieškojimas ir kreipimaisi į policiją dėl žalos turtui (identifikavimo duomenys, kontaktiniai duomenys, įrenginio duomenys, vaizdo stebėjimo kamerų duomenys, užsakymo duomenys, sąskaitų duomenys, įvykdymo duomenys);
 2. skundų ir prašymų nagrinėjimas, atsakymų teikimas (identifikavimo duomenys, kontaktiniai duomenys, įrenginio duomenys, vaizdo stebėjimo kamerų duomenys, užsakymo duomenys, sąskaitų duomenys, įvykdymo duomenys).
 3. Kokiu teisiniu pagrindu tvarkomi pirmiau nurodyti asmens duomenys?
  • įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų teisinių prievolių vykdymas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas), įskaitant. pateikti prašomą informaciją kompetentingoms valdžios institucijoms;
  • siekiant TOPPC.LT teisėtų interesų (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas), įskaitant. įrodymų užtikrinimas, nusikalstamų veikų nustatymas ir prevencija, siekiant apsaugoti TOPPC.LT finansinius interesus, prireikus duomenų naudojimas teisminiuose procesuose, skolų išieškojimas.

administruojant pardavimų skatinimo priemones Tvarkomi asmens duomenys:

 1. rinkodaros kampanijoms, prekių ir paslaugų reklamai (identifikavimo duomenys, kontaktiniai duomenys).
 2. partnerių programinei įrangai administruoti (užsakymų duomenys, naršymo duomenys);
 3. siunčiant komercinius pranešimus (kontaktiniai duomenys, sutikimas ir pranešimų parinktys).
 4. Kokiu teisiniu pagrindu tvarkomi pirmiau nurodyti asmens duomenys?
  • Klientas davė sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas), t. y. gauti komercinius pranešimus, kuris galioja tol, kol bus atšauktas. Klientas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti gauti tolesnius komercinius pranešimus naudodamasis TOPPC.LT kontaktiniais duomenimis, nurodytais 1 punkte, arba gautame komerciniame pranešime nurodytu būdu.
  • sutarties, kurios šalis yra duomenų subjektas, vykdymui arba siekiant imtis priemonių duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas);
  • siekiant TOPPC.LT teisėtų interesų (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas), įskaitant. reklamuoti TOPPC.LT prekes ir paslaugas, skatinti prekių pardavimą.

svetainės www.toppc.lt funkcionalumą. Tvarkomi asmens duomenys:

 1. kliento profilio TOPPC.LT sukūrimui ir palaikymui (identifikavimo duomenys, kontaktiniai duomenys, užsakymo duomenys, pristatymo adresas, korespondencija, sąskaitų duomenys, nuomos duomenys, vykdymo duomenys, sutikimas ir bendravimo pageidavimai, registracija, naršymo duomenys, prisijungimo ir paskyros techniniai/administravimo duomenys);
 2. slapukų administravimas siekiant užtikrinti svetainės funkcionalumą, analizuoti apsilankymų socialiniuose tinkluose istoriją (įrenginio duomenys, naršymo duomenys, techniniai duomenys). Daugiau informacijos rasite TOPPC.LT slapukų politikoje.
 3. Kokiu teisiniu pagrindu tvarkomi pirmiau nurodyti asmens duomenys?
  • Klientas davė sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas);
  • siekiant TOPPC.LT teisėtų interesų (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas), įskaitant. įrodymų, kad TOPPC.LT svetainės lankytojas sutiko su tam tikros kategorijos slapukais, pateikimas; TOPPC.LT svetainės teikiamų paslaugų kokybės gerinimas; TOPPC.LT prekių ir paslaugų pardavimo skatinimas.

prižiūrėti duomenų tvarkymo ir apsaugos sistemą Asmens duomenys tvarkomi:

 1. informuoti klientą apie TOPPC.LT atliekamą asmens duomenų (identifikavimo duomenų, kontaktinės informacijos) tvarkymą;
 2. duomenys, reikalingi incidentų tyrimui (identifikavimo duomenys, padėtis, kontaktiniai duomenys, prietaiso duomenys, užsakymo duomenys) įvykus incidentui;
 3. duomenų subjektų informavimas (identifikavimo duomenys, kontaktinė informacija), jei TOPPC.LT privalėtų tai padaryti dėl duomenų incidento;
 4. duomenų subjektų prašymų ir skundų tvarkymas (identifikavimo duomenys, įrenginio duomenys, užsakymo duomenys, kontaktiniai duomenys);
 5. Kokiu teisiniu pagrindu tvarkomi pirmiau nurodyti asmens duomenys?
  • įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų teisinių prievolių vykdymas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas), įskaitant. kompetentingų valdžios institucijų prašomos informacijos teikimas, duomenų subjektų informavimas;
  • siekiant TOPPC.LT teisėtų interesų (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas), įskaitant. pateikti įrodymus, kad TOPPC.LT ėmėsi visų būtinų saugumo priemonių; gerinti informacinių sistemų saugumą ir kokybę.

Vykdant vaizdo stebėjimą TOPPC.LT biure, asmens duomenys tvarkomi TOPPC.LT teisėtų interesų tikslais (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas), t. y. nusikalstamų veikų prevencijos ir atskleidimo tikslais, susijusiais su TOPPC.LT turto apsauga.

Tais atvejais, kai TOPPC.LT privalo tvarkyti asmens duomenis pagal įstatymą ar sutartį arba kaip išankstinę sutarties sudarymo sąlygą, TOPPC.LT negali užtikrinti prekių pardavimo ir paslaugų teikimo netvarkydama visų būtinų asmens duomenų.

Kas yra asmens duomenų gavėjai?

 1. valstybės ir vietos valdžios institucijoms tais atvejais, kai TOPPC.LT pateikia prašomą informaciją pagal šių institucijų teisinius reikalavimus;
 2. teismams ir teisėsaugos institucijoms, kai TOPPC.LT teikia asmens duomenis, siekdama apsaugoti savo ar trečiųjų šalių interesus, užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms ir jas išaiškinti;
 3. teisinės pagalbos teikėjai, kai tokia pagalba reikalinga TOPPC.LT;
 4. auditoriai ir auditoriai, atliekantys finansinį ir apskaitos auditą ir (arba) TOPPC.LT auditą;
 5. pašto ir kurjerių paslaugų teikėjai, užtikrinantys Kliento užsakytų prekių pristatymą ir grąžinimą;
 6. kredito įstaigoms administruojant atsiskaitymus.
 7. gamintojo įgalioti remontininkai, atliekantys garantinį remontą arba kitus prietaisų, kuriuos atlikti gali tik įgaliotas remontininkas, remonto ir techninės priežiūros darbus;
 8. Kliento pasirinktos lizingo bendrovės, jei Klientas pageidauja įsigyti prekes, pasitelkdamas lizingo paslaugą, kad pateiktų informaciją apie Kliento užsakytas prekes;
 9. telekomunikacijų paslaugų teikėjui informuoti klientą apie paslaugos teikimą;
 10. rinkodaros paslaugų teikėjai, gaunantys duomenis apie atskirus slapukus (daugiau informacijos rasite slapukų politikoje);
 11. asmens duomenys taip pat gali būti teikiami kitiems TOPPC.LT bendradarbiavimo partneriams, jei tai būtina konkrečioms funkcijoms ar užduotims atlikti ir jei šie partneriai suteikia TOPPC.LT tinkamas asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos garantijas.
 12. TOPPC.LT saugo asmens duomenis tol, kol TOPPC.LT turi teisinį pagrindą saugoti asmens duomenis:
  • per finansinius ir apskaitos dokumentus reglamentuojančiuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytus saugojimo laikotarpius;
  • tol, kol TOPPC.LT, jos klientas ar tiekėjas gali įgyvendinti savo teisėtus interesus (pvz., pateikti prieštaravimus, pareikšti ieškinį ar imtis teisinių veiksmų, produkto garantija galioja ir t. t.) išorinių norminių aktų nustatyta tvarka;
  • tol, kol tarp TOPPC.LT ir Kliento egzistuoja sutartiniai įsipareigojimai. Pavyzdžiui, Klientas pateikia užsakymus ir atlieka mokėjimus naudodamasis svetainėje sukurtu profiliu;
  • Vaizdo stebėjimo kamerų duomenys saugomi 30 dienų. Jei įtarus nusikalstamą veiką, asmens duomenys yra būtini TOPPC.LT ar trečiųjų šalių teisėtų interesų apsaugai arba gautas teisėsaugos institucijų prašymas, šie duomenys saugomi pagal poreikį.

TOPPC.LT neperduoda asmens duomenų trečiosioms šalims ar tarptautinėms organizacijoms.

Kreipdamasis į duomenų valdytoją – TOPPC.LT, naudodamasis šios privatumo politikos 1 skyriuje nurodyta kontaktine informacija, duomenų subjektas, t. y. Klientas, pagal BDAR turi teisę reikalauti iš TOPPC.LT:

 1. susipažinti su duomenų subjekto asmens duomenimis, suteikti Klientui duomenų valdytojo turimus duomenų subjekto asmens duomenis;
 2. ištaisyti arba ištrinti su duomenų subjektu susijusius asmens duomenis;
 3. apriboti (laikinai sustabdyti) kai kurių arba visų duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymą;
 4. sustabdyti automatizuotą duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymą (automatizuotą individualių sprendimų priėmimą dėl Kliento).
 5. prašyti perkelti asmens duomenis BDAR nustatytais atvejais.

Duomenų subjektas, t. y. Klientas, turi šias teises, susijusias su TOPPC.LT atliekamu asmens duomenų tvarkymu, jei duomenys tvarkomi remiantis duomenų subjekto sutikimu:

 1. Jei asmens duomenų tvarkymas grindžiamas duomenų subjekto sutikimu, duomenų subjektas turi teisę pasirinkti, kokia apimtimi ir kokius duomenis pateikti TOPPC.LT, taip pat bet kuriuo metu atšaukti sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis visiškai ar iš dalies, prašydamas TOPPC.LT nutraukti visų ar tam tikros dalies duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymą. Sutikimo atšaukimas neturi įtakos duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymo, atlikto iki atšaukimo, teisėtumui;
 2. TOPPC.LT privalo nedviprasmiškai identifikuoti duomenų subjektą, kuris atšaukia sutikimą tvarkyti visus ar dalį asmens duomenų, atšaukimą, kuriame nurodomi duomenų subjekto identifikaciniai duomenys. Duomenų subjektas gali pateikti šią informaciją, įskaitant savo vardą, pavardę, datą ir tai, kokiu mastu atšaukiamas duomenų subjekto sutikimas tvarkyti duomenis, vienu iš šių būdų: 1) išsiųsdami savo pasirašytą atšaukimą teisiniu TOPPC.LT adresu, nurodytu šios Privatumo politikos 1 dalyje; 2) išsiųsdami atšaukimą, pasirašytą saugiu kliento elektroniniu parašu, šios Privatumo politikos 1 punkte nurodytu TOPPC.LT elektroninio pašto adresu; 3) asmeniškai atvykus į Privatumo politikos 1 punkte nurodytą TOPPC.LT biurą ir pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; 4) naudodamiesi komerciniame pranešime arba slapukų pranešime pateiktomis nuorodomis.

Duomenų subjektas, t. y. Klientas, turi teisę gauti iš TOPPC.LT informaciją apie duomenų subjekto asmens duomenų perdavimo tretiesiems asmenims faktą ir apie asmenis (fizinius ar juridinius) ir (arba) valstybės institucijas, kurioms TOPPC.LT pateikė bet kokią informaciją, susijusią su duomenų subjekto asmens duomenimis (išskyrus atvejus, kai tokia informacija buvo pateikta operatyvinės veiklos subjekto ar kitos kompetentingos institucijos prašymu ir atitinkamos informacijos atskleidimas yra aiškiai draudžiamas teisės aktais).

 1. Iškilus klausimams dėl TOPPC.LT asmens duomenų tvarkymo ar apsaugos, duomenų subjektas, t. y. Klientas, taip pat turi teisę kreiptis į TOPPC.LT, naudodamasis šios privatumo politikos 1 skyriuje nurodyta TOPPC.LT kontaktine informacija.
 2. Kilus ginčui dėl TOPPC.LT atliekamo asmens duomenų tvarkymo, duomenų subjektas turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų inspekcijai.
 3. TOPPC.LT gali keisti šią privatumo politiką, jei pasikeičia asmens duomenų kiekis, rūšis ar aplinkybės, kuriomis jie tvarkomi. Tokiu atveju TOPPC.LT pateiks duomenų subjektams atitinkamą informaciją. Ši kliento privatumo politika galioja nuo: 08.03.2023.
Intel technology provider Platinum 2020
Visos kategorijos