Garantija

TopPC.lt užtikrina gaminių garantiją pagal gamintojo nurodytą garantinį laikotarpį ir garantijos sąlygas, nurodytas naudotojo vadove arba gamintojo garantiniame lapelyje. Minimalus bet kurio gaminio garantijos laikotarpis yra vieneri metai, o maksimalus - treji metai. Tikslus gaminio garantijos laikotarpis nurodytas gaminio aprašyme.

Garantiją nešiojamiesiems kompiuteriams, periferiniams gaminiams (monitoriams, spausdintuvams, skaitytuvams ir kt.) teikia gamintojo įgalioti aptarnavimo centrai. Jei gamintojas neturi autorizuoto serviso Lietuvoje, jį teikia Komtech.lt pagal gamintojo nurodytą garantinį laikotarpį. Tokiu atveju gaminio gabenimas yra nemokamas ir jį organizuoja DPD atsiėmimo tarnyba.

Gaminio garantiją patvirtina garantijos kortelė, kuri išduodama prekės gavimo metu. Garantijos laikotarpis skaičiuojamas nuo gaminio garantijos kortelės išdavimo datos iki garantijos kortelėje nurodytos galiojimo pabaigos datos.

Jei per garantijos laikotarpį paaiškėja, kad gaminys sugedo, jis remontuojamas arba keičiamas į naują ar panašų gaminį.

Gaminys, kuris keičiamas garantiniu būdu, neįgyja papildomo garantinio termino, bet tęsia galiojantį gaminio garantinėje kortelėje nurodytą garantinį terminą.

Garantija taikoma tik gaminio vidiniams techniniams pažeidimams.

Garantija netaikoma šiems gaminio pažeidimams: - pažeidimams, atsiradusiems dėl į gaminio vidų patekusių pašalinių daiktų, medžiagų, skysčių ar vabzdžių, - pažeidimams, atsiradusiems dėl nelaimės, gaisro, buitinių veiksnių, atsitiktinių išorinių veiksnių (staigus elektros tinklo įtampos pasikeitimas, perkūnija ir pan.Žala, atsiradusi dėl elektros tiekimo, telekomunikacijų ar kabelių tinklo neatitikimo standartams ir kitų panašių išorinių veiksnių - Žala, atsiradusi dėl neįprastų ir (arba) nekokybiškų eksploatacinių medžiagų, atsarginių dalių, medžiagų (priedų), įvairių tipų laikmenų (įskaitant, bet neapsiribojant, CD-ROM ir diskelių) naudojimo. - Žala, atsiradusi naudojant gaminius ne pagal paskirtį, taip pat dėl fizinių, elektrinių, cheminių, šiluminių ir kt. apkrovų, viršijančių nurodytas gaminio patvarumo charakteristikas.

Garantija netaikoma: - eksploatacinėms medžiagoms, priedų rinkiniui, baterijoms, akumuliatoriams, mechaniniams priedams (spausdintuvo popieriaus laikikliams, pelės kilimėliams ir kt.).
Intel technology provider Platinum 2020
Visos kategorijos